Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 5 Oktober, 2023

Algemene Voorwaarden

Lees deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zorgvuldig door, omdat ze uw gebruik van deze website ("de Site") regelen. De termen "wij," "ons," en "onze" verwijzen naar de Site op de hele site. Uw gebruik, browsen, verzenden, cachen, opslaan, of enig ander gebruik van de Site, de functies of diensten, en/of de inhoud ervan, vormt uw acceptatie van elk van de volgende voorwaarden en bepalingen. Door een product of dienst bij ons te kopen, gaat u ook akkoord met deze Voorwaarden, inclusief eventuele aanvullende voorwaarden, beleidslijnen, en voorwaarden die hierin of via een hyperlink worden genoemd. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Site, inclusief, maar niet beperkt tot, gebruikers die browsen, verkopers, klanten, handelaren, en/of bijdragers van inhoud.

Elke nieuwe functie of tool die aan de Site wordt toegevoegd, zal ook worden beheerst door deze Algemene Voorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Voorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om een deel van deze Algemene Voorwaarden bij te werken, te wijzigen, of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina periodiek te controleren op updates. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen vormt uw acceptatie van die wijzigingen.

Als u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van deze website. Eventuele claims die u maakt met betrekking tot de Site en de hier aangeboden diensten zullen nietig en zonder effect zijn.

 1. Informatie over ons

  Het doel van deze website is om u algemene informatie te verstrekken. Het is belangrijk op te merken dat, zoals hieronder in meer detail wordt uitgelegd, de website een informatief platform is op basis van inhoud. Alle boekingen of reserveringen die worden gemaakt met behulp van speciale links die op de website worden verstrekt, worden rechtstreeks gedaan bij de derde partijen die de door u gevraagde producten of diensten aanbieden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze Affiliate Disclosure.

  Als u vragen heeft, neem dan contact op met: [email protected]

 2. Geldigheid van de overeenkomst

  Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt bevonden, zal de ongeldigheid van die bepaling geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, die volledig afdwingbaar blijven. Het niet uitoefenen door de Site of u van enig recht of rechtsmiddel onder deze Voorwaarden zal geen afstand doen van dat recht of rechtsmiddel.

 3. Jouw leeftijd en verantwoordelijkheid

  Door deze site te openen en te gebruiken, bevestig en garandeer je dat je ten minste 18 jaar oud bent en dat je het wettelijke recht en de bekwaamheid hebt om deze "Gebruiksvoorwaarden" aan te gaan en deze site te gebruiken in overeenstemming met de hierin uiteengezette voorwaarden.

 4. Eigendomsrechten

  Let op dat de informatie met betrekking tot producten en diensten die op de Site worden gevonden, alleen relevant kan zijn in specifieke gebieden. U erkent en stemt ermee in dat alle materialen die op de Site worden aangetroffen, inclusief alle materialen die tijdens uw gebruik van de Site aan u worden verstrekt ("Inhoud"), het exclusieve eigendom van de Site blijven, tenzij anders vermeld. U mag Inhoud alleen ophalen en weergeven vanaf de Site voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. U stemt ermee in om geen kopieën te maken, de Inhoud te wijzigen, te distribueren, te verkopen of afgeleide werken te maken op basis van enige Inhoud.

 5. De diensten van de Site

  De Site biedt informatie over de kosten en toegankelijkheid van producten, evenals andere relevante details namens derde partijen. De prijzen, beperkingen en beschikbaarheid van goederen en diensten van dergelijke derde partijen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen en reserveringen kunnen onderhevig zijn aan toepasselijke belastingen en kosten. Alle reserveringen die via links op deze Site worden gemaakt, worden rechtstreeks bij de derde partij gemaakt en worden beheerst door de voorwaarden die van toepassing zijn op die specifieke provider.

  We behouden ons het recht voor om de service aan iedereen op elk moment en om welke reden dan ook te weigeren.

 6. Inhoudsdisclaimer

  De inhoud die op deze site wordt verstrekt, is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en het gebruik ervan is voor eigen risico van de gebruiker. De gebruiker is verantwoordelijk voor het verifiëren of de informatie op deze site geschikt is voor eigen gebruik. Hoewel de site, samen met derde partijen, alle redelijke inspanningen zal leveren om ervoor te zorgen dat de informatie op de site accuraat en up-to-date is, biedt de site geen expliciete of impliciete garanties met betrekking tot de informatie, informatie nauwkeurigheid, de diensten of enig ander element van de site. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige transmissiefouten, vertragingen of annuleringen van reserveringen, of enige andere acties of omissies van derde partijen die op de site worden vermeld.

  Van tijd tot tijd kan de site informatie bevatten die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat met betrekking tot productbeschrijvingen, prijzen, promoties, verzendkosten, doorvoertijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om dergelijke fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie op de site of een bijbehorende website op enig moment onnauwkeurig is en zonder voorafgaande kennisgeving, inclusief nadat een bestelling is ingediend.

  We zijn niet verplicht om enige informatie op de site of bijbehorende websites bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Elke opgegeven vernieuwings- of update-datum die op de site of bijbehorende websites wordt vermeld, mag niet worden geïnterpreteerd als een indicatie dat alle daarin verstrekte informatie is bijgewerkt of gewijzigd.

 7. Voorwaarden voor de aankoop van producten en/of diensten

  Bepaalde externe leveranciers kunnen aanvullende voorwaarden hebben die wij u aanbevelen zorgvuldig te bekijken. Houd er rekening mee dat de Site niet verantwoordelijk zal worden gehouden voor eventuele verliezen of schade die u kunt oplopen als gevolg van onjuiste verwerking van uw reserveringsgegevens door de externe leverancier, of voor enige dienstverlening door de externe leverancier.

 8. Gebruikersgedrag

  Door gebruik te maken van de Site, erkent en stemt u ermee in om u te houden aan de boekingsvoorwaarden die zijn vastgesteld door een derde partij of serviceprovider, zoals aan u verstrekt voordat u een aankoop doet. Alle persoonlijke informatie (inclusief betalingsgegevens, indien van toepassing) die u aan een derde partij verstrekt, wordt niet opgeslagen op de Site. U bent verboden om de Site te gebruiken om inhoud te uploaden, te posten of te e-mailen; materiaal te verzenden dat softwarevirussen of andere computercode, bestanden of programma's bevat; of de Site of servers of netwerken die zijn verbonden met de Site te verstoren of te verstoren. Het niet naleven van een van de Voorwaarden zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw Services.

 9. Vrijwaring

  Door gebruik te maken van deze site, gaat u ermee akkoord om deluxory.com, haar functionarissen, agenten, leveranciers en andere partners te vrijwaren van alle aansprakelijkheden, kosten (inclusief juridische kosten) en schadevergoedingen als gevolg van claims die voortvloeien uit enig materiaal dat u plaatst of verzendt via de site, inclusief maar niet beperkt tot claims met betrekking tot inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of laster.

 10. Beperking van aansprakelijkheid en disclaimer

  Wij kunnen niet garanderen dat de site of een deel daarvan accuraat, beschikbaar, tijdig, volledig, prestatiegericht of geschikt is voor een specifiek doel. Als een kwestie van wet zijn alle impliciete garanties uitgesloten van deze voorwaarden. Bovendien geven wij geen garantie dat de site vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. Voor zover toegestaan door de wet, zijn wij niet aansprakelijk voor directe, indirecte, gevolgschade of voorbeeldschade die voortvloeit uit uw gebruik van de site of een van de inhoud daarvan, inclusief maar niet beperkt tot schade door verlies van gegevens, goodwill of winst, ongeacht of deze voortvloeit uit contract, onrechtmatige daad of anderszins. Deze beperkingen zijn een integraal onderdeel van deze voorwaarden en wij zouden de site niet aanbieden zonder deze beperkingen. De site kan links bevatten naar andere internet sites, direct of via frames. Waar mogelijk zullen wij aangeven waar dergelijke links worden gemaakt. Deze sites worden geleverd door onafhankelijke derde partijen en deluxory.com is niet verantwoordelijk voor hun beschikbaarheid of inhoud.

 11. Producten, diensten, aanbiedingen en promoties

  deluxory.com kan informatie verstrekken over bepaalde producten, diensten, aanbiedingen of promoties aangeboden door derde dienstverleners op de site ("Aanbiedingen"). Elke dergelijke aanbieding is onderworpen aan specifieke voorwaarden, beperkingen en beperkingen die te vinden zijn op de site van derden. Bekijk zorgvuldig de gebruiksvoorwaarden, boekingsvoorwaarden en beperkingen die gepaard gaan met elke aanbieding op deze site, evenals eventuele gebruiksvoorwaarden van derden. Let op dat elke aanbieding ongeldig is waar dit bij wet verboden is.

  Producten of diensten die exclusief via de Site beschikbaar zijn, kunnen beperkte hoeveelheden hebben en zijn onderworpen aan ons retourbeleid voor retouren of uitwisselingen. We hebben geprobeerd de kleuren en afbeeldingen van onze producten nauwkeurig weer te geven op de Site, maar we kunnen niet garanderen dat de kleuren die op uw monitor worden weergegeven, nauwkeurig zullen zijn.

  We behouden ons het recht voor om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografisch gebied of jurisdictie te beperken, en we kunnen dit recht op een case-by-case basis uitoefenen. We kunnen ook de hoeveelheden van producten of diensten die op de Site worden aangeboden, beperken en we behouden ons het recht voor om op elk moment zonder kennisgeving een service, aanbieding of promotie te wijzigen of stop te zetten. Elke beschrijving van producten of prijzen kan zonder kennisgeving worden gewijzigd, en elk aanbod voor een product of dienst op de Site is ongeldig waar dit bij wet verboden is.

  We garanderen niet dat enige producten, diensten, informatie of andere materialen die via de Site zijn gekocht, aan uw verwachtingen zullen voldoen of dat eventuele fouten in de service zullen worden gecorrigeerd. Prijzen voor onze producten zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving, en klanten zijn verantwoordelijk voor het betalen van alle kosten en belastingen die gepaard gaan met hun aankopen.

  We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van een service, aanbieding of promotie.

 12. Optionele tools

  We kunnen u toegang geven tot tools van derden die we niet monitoren of controleren. U erkent en stemt ermee in dat we toegang bieden tot dergelijke tools op een "as is" en "as available" basis zonder enige garantie, vertegenwoordiging of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor uw gebruik van optionele tools van derden. Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is volledig op eigen risico en naar eigen goeddunken. U dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop de tools worden geleverd door de relevante derde partij(en).

  Bovendien kunnen we in de toekomst nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de Site, inclusief de release van nieuwe tools en middelen, en dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderhevig aan deze Voorwaarden.

 13. Links naar derden

  Onze service kan inhoud, producten en diensten aanbieden die door derden worden geleverd. Links naar websites van derden kunnen beschikbaar zijn op onze site, maar ze zijn niet aan ons verbonden. We onderzoeken of evalueren de inhoud of nauwkeurigheid van dergelijke sites niet en we garanderen of nemen geen verantwoordelijkheid voor materialen of websites die door derden worden geleverd, of voor andere goederen, diensten of middelen die door hen worden aangeboden.

  We zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of schade die voortvloeit uit de aankoop of het gebruik van producten, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die met websites van derden zijn gemaakt. Voordat u een transactie aangaat, dient u de beleidsregels en praktijken van de derde partij zorgvuldig te bekijken en ervoor te zorgen dat u deze volledig begrijpt. Eventuele klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

 14. Gebruikerscommentaar, feedback en andere inzendingen

  Als u ons voorziet van enige opmerkingen, of deze nu door ons zijn gevraagd of niet (inclusief wedstrijddeelnames, community-antwoorden, productrecensies of artikelopmerkingen), of creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen, online, per e-mail, per post of anderszins, gaat u ermee akkoord dat wij deze in elk medium kunnen gebruiken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en bewerken, zonder enige beperkingen. Wij zijn niet verplicht om uw opmerkingen vertrouwelijk te houden, u hiervoor te compenseren of erop te reageren.

  We kunnen, maar zijn niet verplicht om inhoud te controleren, bewerken of verwijderen die wij als onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, pornografisch, obsceen of aanstootgevend beschouwen, of die inbreuk maakt op de intellectuele eigendom van een partij of deze Sitevoorwaarden schendt.

  U garandeert dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op rechten van derden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of enig ander persoonlijk of eigendomsrecht, en geen onwettig, beledigend of obsceen materiaal, computervirussen of andere malware bevatten die de Site-service of een gerelateerde website kunnen schaden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken of doen alsof u iemand anders bent bij het verstrekken van opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van uw opmerkingen, en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige opmerkingen die door u of een derde zijn geplaatst.

 15. Cookiebeleid

  Wanneer u onze website bezoekt, kan er een cookiebestand op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Cookies zijn kleine gegevensstukjes die door uw browser worden opgeslagen en ons helpen uw browse-ervaring te verbeteren. Onze cookies bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie. U kunt cookies van uw harde schijf verwijderen als u dat wilt en de meeste webbrowsers stellen u in staat om cookie-instellingen te beheren. Houd er rekening mee dat zelfs als u geen cookies accepteert, u nog steeds de meeste functies op onze website kunt gebruiken.

 16. Webtechnologieën

  We kunnen bepaalde webtechnologieën gebruiken om technische informatie te verzamelen van de webbrowser van uw computer, zoals uw IP-adres, besturingssysteem, webbrowsersoftware, schermresolutie en verwijzende website. Dit stelt ons in staat om de kwaliteit van de service die wij aan u bieden te monitoren. Uw gebruik van onze website vormt uw toestemming voor onze verzameling en gebruik van deze informatie zoals hierboven beschreven. Als we wijzigingen aanbrengen in ons privacybeleid, zullen we u op de hoogte stellen door de wijzigingen op deze pagina te plaatsen om u te informeren over welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en wanneer we deze openbaar maken.

 17. Wet en rechtsgebied

  Deze Voorwaarden worden geïnterpreteerd en afgedwongen in overeenstemming met de wetten van de Europese Unie. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst worden uitsluitend opgelost door de rechtbanken van Letland.

 18. Wijzigingen in deze Voorwaarden

  Om de Site voortdurend te verbeteren, kan het nodig zijn om deze Voorwaarden bij te werken of te wijzigen, inclusief die welke betrekking hebben op uw gebruik van de Inhoud. Eventuele wijzigingen worden aangegeven op de homepage van de Site en zijn onmiddellijk van kracht na publicatie. Door de Site te blijven gebruiken nadat we eventuele wijzigingen hebben gepubliceerd en u hiervan op de hoogte hebben gesteld, gaat u akkoord met de bijgewerkte Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de bijgewerkte Voorwaarden, dient u te stoppen met het gebruik van de Site.

Neem contact met ons op

Laatst bijgewerkt: 5 Oktober, 2023

Deluxory.com wordt beheerd door
Pressness Digital media.