Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 5 Oktober, 2023

Website deluxory.com (hierna de “Website”, "wij", "ons") wordt beheerd door (hierna de “Verwerkingsverantwoordelijke” genoemd) ), een particulier bedrijf, geregistreerd in Letland, EU met een btw-registratienummer en een geregistreerd adres op . Wij waarderen het vertrouwen en de privacy van onze websitegebruikers en doen er alles aan om hun vertrouwelijkheid te handhaven.

Wij begrijpen hoe belangrijk het is om uw persoonlijke gegevens veilig te houden. Daarom hebben wij passende maatregelen geïmplementeerd om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw gegevens te waarborgen.

In dit privacybeleid bieden wij gedetailleerde informatie over de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens. Wij verzamelen uitsluitend persoonsgegevens in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ( hierna de "AVG" genoemd). Voordat wij persoonlijke gegevens van u verzamelen, zullen wij u op de hoogte stellen van de beoogde doeleinden en uw toestemming vragen. Bovendien kan de California Consumer Privacy Act (CCPA) ook van toepassing zijn, afhankelijk van uw locatie en zijn de rechten die zijn verleend aan inwoners van de Europese Economische Ruimte (EER) uitgebreid naar al onze gebruikers.

 1. Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden?

  De Controller, , verzamelt de volgende gegevens voor de genoemde doeleinden:

  Gegevensverzameling:

  • Locatie.
  • IP-adres.
  • Datum en tijd van toegang.
  • Browser, taalinstellingen, versie van browsersoftware, besturingssysteem en oppervlak.
  • Hardwaregegevens.
  • Informatie gedeeld met serviceproviders of bij contact met ons.

  Doeleinden:

  De verzamelde informatie wordt gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Reageren op verzoeken om demonstraties, contact of aanvullende informatie van klanten, leveranciers of eindgebruikers.
  • Commercieel gebruik.
  • Communicatie van nieuws en promoties over onze diensten, inclusief nieuwsbrieven, evenals het verbeteren, testen en monitoren van de effectiviteit van onze service.
  • Monitoring van prestatie-indicatoren en verbetering van de functionaliteit van de site.
  • Beheer en beheer van gebruikersrelaties op het platform.
  • Beantwoorden van vragen die voortvloeien uit normaal platformgebruik.
  • Voldoen aan wettelijke vereisten.
  • Werving, evaluatie van sollicitaties en beheer van contractuele en/of arbeidsrelaties.
  • Opstellen, onderhandelen of aangaan van contracten of andere overeenkomsten met u.
  • Zorgen voor de beveiliging en presentatie van onze website of platform (registratiebestanden).
 2. Juridische basis voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens

  Onze verzameling en verwerking van uw persoonlijke gegevens zijn gebaseerd op specifieke wettelijke gronden, afhankelijk van de aard van de gegevens en de context van de verzameling ervan. In overeenstemming met de gegevensbeschermingsvoorschriften kunnen we uw persoonlijke gegevens wettelijk verwerken op een of meer van de volgende gronden:

  • Contractuele uitvoering: We kunnen uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een contract om goederen of diensten te leveren.

  • Wettelijke verplichting: We kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting die aan ons is opgelegd.

  • Gerechtvaardigde belangen: In bepaalde gevallen kunnen we uw persoonlijke gegevens verwerken op basis van onze gerechtvaardigde belangen of die van derden. Als we ons op deze juridische basis beroepen, heeft u het recht om informatie op te vragen over de specifieke gerechtvaardigde belangen door contact met ons op te nemen via het volgende e-mailadres: [email protected].

  • Gebruikers toestemming: We kunnen uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken op basis van uw toestemming. Als we dit doen, zullen we uw toestemming op een duidelijke en ondubbelzinnige manier verkrijgen.

  Als u vragen of zorgen heeft over de juridische basis voor onze verzameling en verwerking van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via het hierboven vermelde e-mailadres.

 3. Met wie delen wij uw gegevens?

  Wij begrijpen het belang van transparantie over hoe wij uw gegevens verwerken. Daarom willen wij u duidelijke informatie geven over met wie wij uw gegevens kunnen delen en onder welke omstandigheden.

  Wij verzekeren u dat wij uw persoonlijke informatie niet met derden zullen delen, tenzij in de volgende beperkte omstandigheden:

  • Wettelijke verplichtingen: Wij kunnen verplicht zijn uw gegevens te delen als het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting die op ons rust. Dit omvat situaties waarin wij wettelijk verplicht zijn informatie bekend te maken door een bevoegde rechtbank of autoriteit.

  • Voorkomen van fraude of criminaliteit: Wij kunnen uw gegevens delen wanneer wij van mening zijn dat dit nodig is om fraude of criminaliteit te voorkomen. Wij nemen proactieve maatregelen om onze diensten te beschermen en de veiligheid van onze gebruikers en het algemene publiek te waarborgen.

  • Bescherming van rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid: In bepaalde gevallen kunnen wij uw gegevens moeten delen om de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van een persoon te beschermen. Dit wordt gedaan om de veiligheid en het welzijn van onze gebruikers en de bredere gemeenschap te waarborgen.

  Daarnaast werken wij samen met vertrouwde derde partijen voor gegevensbeheerplatforms, advertentiepartners en analytische partners, waaronder:

  U kunt op de namen van deze derde partijen klikken om toegang te krijgen tot hun respectieve privacybeleid en begrijpen hoe zij uw gegevens verwerken.

  Houd er rekening mee dat wij de verkoop van uw persoonlijke informatie aan derden ten strengste verbieden. Wij kunnen echter geaggregeerde statistieken en gegevens over gebruikers van onze diensten bekendmaken aan potentiële partners, adverteerders, sponsors en andere gerenommeerde derde partijen. Deze bekendmaking is bedoeld om informatie te verstrekken over onze diensten, gerichte advertenties te leveren of andere wettige doeleinden te dienen. Wees gerust, deze statistieken en gegevens zullen geen informatie bevatten die kan worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren.

  Wij verkopen, verhandelen of dragen uw persoonlijke informatie niet over aan externe partijen. Wij kunnen uw persoonlijke informatie alleen delen met vertrouwde partners en leveranciers die dergelijke informatie nodig hebben om hun specifieke verplichtingen te vervullen. Bijvoorbeeld, zij hebben mogelijk uw informatie nodig om u onze diensten te leveren, uw persoonlijke informatie te verzamelen, op te slaan en te verwerken, relevante advertenties te selecteren en te serveren, of onze sites en applicaties te verbeteren en te optimaliseren. In dergelijke gevallen zorgen wij ervoor dat onze partners en leveranciers uw informatie verwerken op basis van onze instructies en in overeenstemming met dit Privacy- en Cookiebeleid, samen met eventuele andere passende vertrouwelijkheids-, beveiligingsmaatregelen en toepasselijke regelgeving.

 4. Internationale gegevensoverdrachten

  Als wereldwijd opererend bedrijf kunnen wij uw persoonlijke informatie overdragen aan derden over de hele wereld, zoals beschreven in dit privacybeleid. We willen u verzekeren dat ongeacht waar uw persoonlijke informatie wordt overgedragen, opgeslagen of verwerkt, we redelijke maatregelen zullen nemen om uw privacy te beschermen.

  Als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op u van toepassing is, let dan op dat sommige van de hierboven genoemde providers zich bevinden in regio's buiten de Europese Economische Ruimte die mogelijk geen niveau van gegevensbescherming bieden dat gelijkwaardig is aan dat van de Europese Unie. In dergelijke gevallen zullen we uw gegevens overdragen met behulp van passende waarborgen en de veiligheid ervan waarborgen via internationaal erkende gegevensoverdrachtstools, zoals de standaard contractuele clausules, samen met eventuele toepasselijke aanvullende maatregelen. U kunt de inhoud van deze standaard contractuele clausules bekijken door de volgende link te bezoeken.

 5. Jouw rechten als betrokkene

  Als betrokkene heb je bepaalde rechten met betrekking tot jouw persoonlijke informatie. Deze rechten omvatten:

  • Bevestiging en toegang: Je hebt het recht om te bevestigen of wij jouw persoonlijke informatie verwerken en een kopie van de informatie op te vragen die wij over jou hebben.
  • Gegevensoverdraagbaarheid: Je hebt het recht om een kopie van jouw gegevens te ontvangen in een formaat dat gemakkelijk door een machine kan worden gelezen.
  • Correctie en update: Je kunt ons vragen om alle persoonlijke informatie die wij over jou hebben te updaten of te corrigeren als je denkt dat deze onjuist of onvolledig is.
  • Verwijdering en beperking: Je kunt ons vragen om jouw persoonlijke informatie die wij hebben te verwijderen of ons te vragen het gebruik ervan te beperken.
  • Bezwaar: Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonlijke informatie op basis van onze legitieme belangen, het algemeen belang of profilering. Wij kunnen echter aantonen dat we dwingende redenen hebben om jouw informatie te verwerken die jouw belangen, rechten en vrijheden overstijgen, of dat de verwerking noodzakelijk is voor juridische claims.
  • Intrekking van toestemming: Als wij vertrouwen op jouw toestemming voor de verwerking van jouw persoonlijke informatie, heb je het recht om die toestemming op elk moment in te trekken.

  Om een van deze rechten uit te oefenen, neem contact met ons op of met onze functionaris voor gegevensbescherming via de contactgegevens die worden verstrekt in Sectie 14.

  Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de relevante autoriteit als je van mening bent dat wij niet hebben voldaan aan onze privacyverplichtingen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 6. Hoe beschermen en beveiligen wij uw persoonlijke gegevens?

  Het beschermen van de informatie die wij over u ontvangen is onze prioriteit. We nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeautoriseerde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging. We hebben maatregelen genomen om de voortdurende vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van systemen en diensten die persoonlijke informatie verwerken te waarborgen en zullen de beschikbaarheid en toegang tot informatie in geval van een fysiek of technisch incident tijdig herstellen.

  heeft de beveiligingsniveaus voor gegevensbescherming aangenomen die wettelijk vereist zijn en die zijn opgenomen in Koninklijk Besluit 1720/2007 van de PDPL-richtlijn. Het biedt echter andere aanvullende middelen, zoals geavanceerde firewalls, naast technische maatregelen zoals software voor de versleuteling van vertrouwelijke informatie en controle van toegang tot persoonlijke informatie, beperkte gebruikers, beveiligingsbeleid, gebruikers en wachtwoorden die vervallen zoals vereist door de LOPD, en andere systemen gericht op het voorkomen van misbruik, wijziging, ongeautoriseerde toegang en diefstal van persoonlijke gegevens die aan zijn verstrekt.

  gebruikt het SSL/TLS-protocol om veilige verbindingen tot stand te brengen tussen gebruikers en onze servers via internet, waardoor de overgedragen informatie wordt versleuteld en niet kan worden gelezen door een externe derde partij, waardoor uw transactie op onze website veel veiliger wordt.

  Helaas kan geen enkele organisatie de absolute beveiliging van informatie garanderen, vooral niet van informatie die via internet wordt verzonden. Als u echter reden heeft om te geloven dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld als uw persoonlijke informatie mogelijk is gecompromitteerd), neem dan onmiddellijk contact met ons op via [email protected].

 7. Gegevensbewaring

  Hoe lang bewaren we persoonlijke gegevens?

  We bewaren uw persoonlijke informatie zo lang als nodig of toegestaan is op basis van het doel waarvoor het is verzameld. Onze bewaartermijnen worden bepaald door de volgende criteria:

  • De duur van onze voortdurende relatie met u en de levering van onze service.
  • Eventuele wettelijke verplichtingen waaraan we gebonden zijn.
  • De noodzaak van bewaring gezien onze juridische positie, inclusief toepasselijke verjaringstermijnen, lopende rechtszaken of regelgevende onderzoeken.

  Voor meer informatie over onze bewaartermijn kunt u contact met ons opnemen via [email protected].

  Als u de permanente verwijdering van uw gegevens wilt aanvragen, stuur dan een e-mail naar [email protected].

 8. Verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid en waarheidsgetrouwheid van persoonlijke gegevens

  De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het waarborgen van de nauwkeurigheid en juistheid van de gegevens die worden verstrekt via een van de webformulieren, waardoor wordt vrijgesteld van elke aansprakelijkheid in deze kwestie. Gebruikers garanderen en erkennen dat de persoonlijke gegevens die zij verstrekken nauwkeurig, geldig en authentiek zijn, en zij verplichten zich om deze up-to-date te houden. Gebruikers stemmen ermee in om volledige en nauwkeurige informatie te verstrekken in de formulieren die zij invullen.

  aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van informatie die niet door zichzelf is gemaakt en wordt aangegeven als afkomstig van een andere bron. Daarom wijst elke aansprakelijkheid af voor mogelijke schade als gevolg van het gebruik van dergelijke informatie.

  is vrijgesteld van aansprakelijkheid voor verlies of schade geleden door de gebruiker als gevolg van fouten, gebreken of weglatingen in de informatie verstrekt door , op voorwaarde dat de informatie afkomstig is van externe bronnen.

 9. Gegevens van minderjarigen

  In overeenstemming met ons privacybeleid verwerkt over het algemeen geen gegevens van minderjarigen voor het uitvoeren van behandelingen en diensten. Als een gebruiker echter gegevens verstrekt van kinderen jonger dan 14 jaar (of jonger dan 16 voor inwoners van Californië), moet de gebruiker ervoor zorgen dat hij voorafgaande toestemming heeft verkregen van hun ouders of voogden. In het geval dat om verificatie vraagt, moet de gebruiker bewijs leveren van het verkrijgen van een dergelijke toestemming.

 10. Gebruik van Cookies

  Op onze website maken we gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren en aan te passen. Cookies zijn fysieke bestanden met informatie die worden opgeslagen op uw computer of ander apparaat waarmee u browsed. De informatie die via cookies wordt verzameld, wordt gebruikt om uw navigatie op de website te vergemakkelijken en uw algehele browse-ervaring te optimaliseren. Hoewel de gegevens die via cookies worden verzameld, kunnen worden gedeeld met de Controller, worden ze nooit geassocieerd met persoonlijke gegevens of informatie die u als individu kan identificeren. Als u liever geen cookies op uw harde schijf opslaat, kunt u uw browserinstellingen configureren om hun installatie te voorkomen.

  Meer details: Ons Cookiebeleid

 11. Informatie voor inwoners van Californië

  Deze kennisgeving is specifiek voor inwoners van Californië en wordt verstrekt in overeenstemming met de Californische wetgeving, waaronder de California Online Privacy Protection Act ("CalOPPA") en de California Consumer Act ("CCPA"), Cal. Civil Code 1798.100, et. seq. Deze kennisgeving vult ons privacybeleid aan door uw privacyrechten als inwoner van Californië uit te leggen en de nodige openbaarmakingen te doen over hoe wij informatie van inwoners van Californië, zowel online als offline, behandelen.

  In de afgelopen 12 maanden hebben we de volgende categorieën persoonlijke informatie verzameld van inwoners van Californië: identificatoren (zoals naam, contactgegevens en apparaatidentificatoren), informatie over internet- of elektronische netwerkactiviteit (zoals browsegedrag), bij benadering geolocatiegegevens, afleidingen (zoals bij benadering locatie of productinteresses) en andere persoonlijke informatie (zoals betaalmethode-informatie en gebruikersreferenties). We verzamelen deze persoonlijke informatie rechtstreeks van onze gebruikers.

  Voor meer gedetailleerde informatie over de persoonlijke informatie die we verzamelen, inclusief de categorieën informatie en bronnen, verwijzen we u naar de sectie "Welke persoonlijke gegevens verzamelen we en voor welke doeleinden?" hierboven. De zakelijke of commerciële doeleinden voor het verzamelen van persoonlijke informatie worden in dezelfde sectie gedetailleerder beschreven.

  We delen deze informatie met de categorieën derde partijen die worden beschreven in de sectie "Met wie delen we uw persoonlijke gegevens?" hierboven.

  Onderworpen aan bepaalde beperkingen en uitzonderingen verleent de CCPA Californische consumenten het recht om informatie op te vragen over de categorieën en specifieke stukken persoonlijke informatie die we over hen verzamelen, gebruiken, openbaar maken en verkopen, tot twee keer per jaar. Inwoners van Californië hebben ook het recht om de verwijdering van hun persoonlijke informatie aan te vragen, zich af te melden voor eventuele "verkopen" die kunnen plaatsvinden en niet gediscrimineerd te worden voor het uitoefenen van deze rechten.

  We "verkopen" geen persoonlijke informatie die is verzameld van inwoners van Californië, inclusief persoonlijke informatie van minderjarigen onder de 16 jaar, en we zullen dit in de toekomst niet verkopen zonder het recht om zich af te melden te bieden.

  "Do Not Track" ("DNT") is een privacyvoorkeur die gebruikers kunnen instellen in bepaalde webbrowsers om hun voorkeur aan te geven met betrekking tot het verzamelen van informatie over hun websitebezoeken in de loop van de tijd. Aangezien er geen wettelijke norm is op dit gebied, willen we u informeren dat we "DNT" -signalen niet herkennen of erop reageren.

  Californische consumenten kunnen verzoeken om rechten indienen door ons te e-mailen op [email protected]. We zullen uw verzoek verifiëren door u te vragen informatie te verstrekken die overeenkomt met onze gegevens. Gebruikers kunnen ook een agent machtigen om namens hen deze rechten uit te oefenen, maar we zullen bewijs van autorisatie vereisen en kunnen u nog steeds vragen om uw identiteit rechtstreeks bij ons te verifiëren.

 12. Informatie voor inwoners van de Europese Economische Ruimte (EER)

  Als u in een land binnen de Europese Economische Ruimte (EER) woont, heeft u bepaalde extra rechten, waaronder:

  • Toegang: U heeft het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens.
  • Nauwkeurigheid: U heeft het recht om de nauwkeurigheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.
  • Verwijdering: U heeft het recht om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens te verzoeken.
  • Beperking: U heeft het recht om de beperking van verdere verwerking van uw persoonlijke gegevens te verzoeken.
  • Klacht: In geval van onjuist gebruik van gegevens heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in uw land van verblijf.

  Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonlijke informatie in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het wettelijke recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. U kunt ervoor kiezen om de klacht in te dienen in de lidstaat van de Europese Unie (EU) waar u woont, werkt of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden.

  Om een van uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens uit te oefenen, kunt u een schriftelijke kennisgeving indienen bij ons via e-mail op [email protected].

 13. Updates van dit Privacybeleid

  Wij behouden het recht om dit beleid te wijzigen of te herzien. Dit kan onder meer wijzigingen omvatten om nieuwe privacywetgeving of wijzigingen in bestaande voorschriften te accommoderen. Eventuele herzieningen van dit beleid worden gepubliceerd op de website. De Controller zal redelijke inspanningen leveren om belangrijke wijzigingen aan gebruikers te communiceren.

Neem contact met ons op

Laatst bijgewerkt: 5 Oktober, 2023

Deluxory.com wordt beheerd door
Pressness Digital media.