Polityka prywatności

Ostatnio zaktualizowany: 5 Października, 2023

Strona internetowa deluxory.com (zwana dalej „Witryną”, „my”, „nas”) jest obsługiwana przez firmę (zwaną dalej „Administratorem” ), prywatną firmą zarejestrowaną na Łotwie, UE, z numerem rejestracyjnym VAT i adresem zarejestrowanym pod adresem . Cenimy zaufanie i prywatność użytkowników naszego serwisu i zobowiązujemy się do zachowania ich poufności.

Rozumiemy znaczenie zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Dlatego wdrożyliśmy odpowiednie środki, aby zapewnić poufność i integralność Twoich informacji.

W niniejszej Polityce prywatności podajemy szczegółowe informacje na temat gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich danych osobowych. Gromadzimy dane osobowe wyłącznie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ( zwane „RODO”). Przed pobraniem od Ciebie jakichkolwiek danych osobowych poinformujemy Cię o zamierzonym celu i uzyskamy Twoją zgodę. Ponadto w zależności od Twojej lokalizacji może obowiązywać także kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów (CCPA), a prawa przyznane mieszkańcom Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) zostały rozszerzone na wszystkich naszych użytkowników.

 1. Jakie dane osobowe zbieramy i w jakim celu?

  Administrator, , zbiera następujące dane w celach określonych poniżej:

  Zbierane dane:

  • Lokalizacja.
  • Adres IP.
  • Data i czas dostępu.
  • Przeglądarka, ustawienia języka, wersja oprogramowania przeglądarki, system operacyjny i powierzchnia.
  • Dane sprzętowe.
  • Informacje udostępnione dostawcom usług lub podczas kontaktu z nami.

  Cele:

  Zebrane informacje są wykorzystywane w celach:

  • Odpowiedzi na prośby o demonstracje, kontakt lub dodatkowe informacje od klientów, dostawców lub użytkowników końcowych.
  • Wykorzystanie komercyjne.
  • Komunikacja o nowościach i promocjach dotyczących naszych usług, w tym biuletynów, a także poprawianie, testowanie i monitorowanie skuteczności naszej usługi.
  • Monitorowanie wskaźników wydajności i poprawianie funkcjonalności witryny.
  • Zarządzanie relacjami użytkowników na platformie.
  • Rozwiązywanie problemów wynikających z normalnego użytkowania platformy.
  • Spełnienie innych celów określonych w chwili udostępniania informacji.
  • Spełnienie wymagań prawnych.
  • Rekrutacja, ocena aplikacji i zarządzanie relacjami umownymi i/lub zatrudnieniowymi.
  • Sporządzanie, negocjowanie lub zawieranie umów lub innych porozumień z Tobą.
  • Zapewnienie bezpieczeństwa i prezentacji naszej witryny lub platformy (pliki rejestracyjne).
 2. Prawna podstawa zbierania i przetwarzania danych osobowych

  Nasze zbieranie i przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na określonych podstawach prawnych, zależnie od charakteru danych i kontekstu ich zbierania. Zgodnie z przepisami o ochronie danych, możemy legalnie przetwarzać Twoje dane osobowe na jednej lub kilku z następujących podstaw:

  • Wykonanie umowy: Możemy zbierać i używać Twoich danych osobowych, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy dotyczącej dostarczenia towarów lub usług.

  • Obowiązek prawny: Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby spełnić nałożony na nas obowiązek prawny.

  • Prawne interesy: W pewnych przypadkach możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie naszych lub osób trzecich prawnych interesów. Jeśli polegamy na tej podstawie prawnej, masz prawo do żądania informacji na temat konkretnych prawnych interesów, kontaktując się z nami pod adresem e-mail: [email protected].

  • Zgoda użytkownika: Możemy zbierać i przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody. W takim przypadku uzyskamy Twoją zgodę w sposób jasny i jednoznaczny.

  Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości dotyczące podstaw prawnych naszego zbierania i przetwarzania Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod podanym powyżej adresem e-mail.

 3. Z kim dzielimy Twoje dane?

  Rozumiemy, jak ważne jest, aby być przejrzystym w kwestii sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane. Dlatego chcemy dostarczyć Ci jasnych informacji na temat osób, z którymi możemy dzielić Twoje dane i w jakich okolicznościach.

  Zapewniamy Cię, że nie będziemy udostępniać Twoich danych osobowych żadnej trzeciej stronie, chyba że w następujących ograniczonych okolicznościach:

  • Obowiązki prawne: Możemy być zobowiązani do udostępnienia Twoich danych, jeśli jest to konieczne do spełnienia obowiązku prawnego lub regulacyjnego nałożonego na nas. Dotyczy to sytuacji, w których jesteśmy prawnie zobowiązani do ujawnienia informacji przez właściwy sąd lub organ.

  • Zapobieganie oszustwom lub przestępstwom: Możemy udostępniać Twoje dane, gdy uważamy, że jest to konieczne do zapobieżenia oszustwom lub przestępstwom. Podejmujemy proaktywne działania w celu ochrony naszych usług i zapewnienia bezpieczeństwa naszych użytkowników i ogółu społeczeństwa.

  • Ochrona praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego: W pewnych przypadkach możemy potrzebować udostępnienia Twoich danych w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego każdej osoby. Robimy to w celu utrzymania bezpieczeństwa i dobrobytu naszych użytkowników i szerszej społeczności.

  Dodatkowo, współpracujemy z zaufanymi platformami zarządzania danymi, partnerami reklamowymi i partnerami analitycznymi, w tym:

  Możesz kliknąć na nazwy tych podmiotów trzecich, aby uzyskać dostęp do ich odpowiednich polityk prywatności i zrozumieć, jak przetwarzają Twoje dane.

  Należy zauważyć, że surowo zabraniamy sprzedaży Twoich danych osobowych jakiejkolwiek trzeciej stronie. Jednakże, możemy ujawniać zagregowane statystyki i dane dotyczące użytkowników naszych usług potencjalnym partnerom, reklamodawcom, sponsorom i innym renomowanym podmiotom trzecim. Ujawnienie to ma na celu dostarczenie informacji o naszych usługach, dostarczenie ukierunkowanych reklam lub służenie innym celom zgodnym z prawem. Bądź spokojny, te statystyki i dane nie będą zawierać żadnych informacji, które mogłyby być użyte do zidentyfikowania Cię osobiście.

  Nie angażujemy się w sprzedaż, handel lub transfer Twoich danych osobowych do zewnętrznych stron. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe tylko zaufanym partnerom i dostawcom, którzy wymagają takich informacji do spełnienia swoich konkretnych obowiązków. Na przykład, mogą potrzebować Twoich informacji, aby zapewnić Ci nasze usługi, zbierać, przechowywać i przetwarzać Twoje dane osobowe, wybierać i obsługiwać odpowiednie reklamy lub poprawiać i optymalizować nasze strony i aplikacje. W takich przypadkach zapewniamy, że nasi partnerzy i dostawcy przetwarzają Twoje informacje na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z tą Polityką Prywatności i plików cookie, wraz z innymi odpowiednimi środkami poufności, zabezpieczeń i obowiązującymi przepisami.

 4. Międzynarodowe przekazywanie danych

  Jako globalna firma, możemy przekazywać Twoje dane osobowe do podmiotów trzecich zlokalizowanych na całym świecie, zgodnie z opisem w niniejszej polityce prywatności. Chcemy zapewnić Cię, że niezależnie od miejsca, do którego przekazywane są Twoje dane osobowe, będziemy podejmować rozsądne środki w celu ochrony Twojej prywatności.

  Jeśli na Ciebie ma zastosowanie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO), prosimy zauważyć, że niektórzy dostawcy wymienieni powyżej mają siedziby w regionach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, które mogą nie zapewniać poziomu ochrony danych równoważnego z tym w Unii Europejskiej. W takich przypadkach będziemy przekazywać Twoje dane z wykorzystaniem odpowiednich zabezpieczeń i zapewnić ich bezpieczeństwo za pomocą narzędzi międzynarodowego przekazywania danych uznanych na całym świecie, takich jak Standardowe Klauzule Umowne, wraz z wszelkimi odpowiednimi środkami uzupełniającymi. Możesz przejrzeć treść tych Standardowych Klauzul Umownych, odwiedzając następujący link.

 5. Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

  Jako osoba, której dane dotyczą, masz pewne prawa dotyczące Twoich danych osobowych. Obejmują one:

  • Potwierdzenie i dostęp: Masz prawo potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz żądanie kopii informacji, jakie posiadamy na Twój temat.
  • Przenoszenie danych: Masz prawo otrzymać kopię swoich danych w formacie, który może być łatwo odczytany przez maszynę.
  • Korekta i aktualizacja: Możesz poprosić nas o aktualizację lub korektę jakichkolwiek danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, jeśli uważasz, że są one nieprawidłowe lub niekompletne.
  • Usunięcie i ograniczenie: Możesz poprosić o usunięcie Twoich danych osobowych, które posiadamy lub poprosić nas o ograniczenie ich wykorzystania.
  • Sprzeciw: Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych na podstawie naszych uzasadnionych interesów, interesów publicznych lub profilowania. Jednakże, możemy wykazać, że mamy przekonujące powody do przetwarzania Twoich danych, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami lub że przetwarzanie jest niezbędne do dochodzenia roszczeń prawnych.
  • Wycofanie zgody: Jeśli polegamy na Twojej zgodzie do przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie.

  Aby skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami lub naszym inspektorem ochrony danych, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji 14.

  Dodatkowo, masz prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu, jeśli uważasz, że nie spełniliśmy naszych obowiązków prywatności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 6. Jak chronimy i zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

  Ochrona informacji, które otrzymujemy o Tobie, jest naszym priorytetem. Podjęliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje informacje przed utratą, nadużyciem i nieuprawnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Podjęliśmy środki zapewniające ciągłą poufność, integralność, dostępność i odporność systemów i usług przetwarzających dane osobowe oraz przywrócimy dostępność i dostęp do informacji w przypadku incydentu fizycznego lub technicznego w odpowiednim czasie.

  przyjął poziomy bezpieczeństwa ochrony danych wymagane prawem i zawarte w Królewskim Dekrecie 1720/2007 dotyczącym dyrektywy PDPL. Jednakże, zapewnia on również dodatkowe środki, takie jak najnowocześniejsze zapory ogniowe, oprócz środków technicznych, takich jak oprogramowanie do szyfrowania poufnych informacji i kontroli dostępu do informacji osobowych, ograniczonych użytkowników, polityk bezpieczeństwa, użytkowników i haseł, które wygasają zgodnie z wymaganiami LOPD, oraz innych systemów mających na celu zapobieganie nadużyciom, zmianom, nieuprawnionemu dostępowi i kradzieży danych osobowych przekazanych .

  używa protokołu SSL/TLS do nawiązywania bezpiecznych połączeń między użytkownikami a naszymi serwerami przez internet, zapewniając, że przekazywane informacje są szyfrowane i nie mogą być odczytane przez zewnętrzną trzecią stronę, co czyni Twoją transakcję na naszej stronie internetowej znacznie bardziej bezpieczną.

  Niestety, żadna organizacja nie może zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa informacji, zwłaszcza informacji przesyłanych przez internet. Jeśli jednak masz powody do podejrzenia, że Twoja interakcja z nami nie jest już bezpieczna (na przykład, jeśli Twoje dane osobowe mogły zostać naruszone), skontaktuj się z nami natychmiast pod adresem [email protected].

 7. Przechowywanie danych

  Jak długo przechowujemy dane osobowe?

  Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne lub dozwolone na podstawie celu(y), dla którego zostały zebrane. Nasze okresy przechowywania są określane przez następujące kryteria:

  • Czas trwania naszej trwającej relacji z Tobą i świadczenia naszych usług.
  • Wszelkie obowiązki prawne, których jesteśmy związani.
  • Potrzeba przechowywania danych z uwagi na naszą sytuację prawna, w tym odpowiednie terminy przedawnienia, trwające postępowania sądowe lub dochodzenia regulacyjne.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat okresu przechowywania danych, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected].

  Jeśli chcesz poprosić o trwałe usunięcie swoich danych, wyślij do nas e-mail na adres [email protected].

 8. Odpowiedzialność za dokładność i prawdziwość danych osobowych

  Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie dokładności i poprawności danych przekazywanych za pośrednictwem formularzy internetowych, zwalniając z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tej sprawie. Użytkownicy gwarantują i potwierdzają, że przekazywane przez nich dane osobowe są dokładne, ważne i autentyczne, a także zobowiązują się do ich aktualizacji. Użytkownicy zgadzają się na udzielanie pełnych i dokładnych informacji w wypełnianych przez nich formularzach.

  nie ponosi odpowiedzialności za dokładność informacji, które nie zostały stworzone przez nią i są oznaczone jako pochodzące z innych źródeł. W związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za potencjalne szkody wynikające z korzystania z takich informacji.

  jest zwolnione z odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę lub szkodę poniesioną przez użytkownika z powodu błędów, wad lub pominięć w informacjach udostępnionych przez , pod warunkiem, że informacje pochodzą z zewnętrznych źródeł.

 9. Dane nieletnich

  Zgodnie z naszą polityką prywatności, zazwyczaj nie przetwarza danych nieletnich w celu realizacji usług. Jednakże, jeśli użytkownik podaje dane dzieci poniżej 14 roku życia (lub poniżej 16 roku życia dla mieszkańców Kalifornii), użytkownik musi upewnić się, że uzyskał wcześniejszą zgodę od rodziców lub opiekunów. W przypadku, gdy poprosi o weryfikację, użytkownik będzie zobowiązany do przedstawienia dowodu uzyskania takiej zgody.

 10. Wykorzystanie plików cookies

  Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies w celu ulepszania i dostosowywania Twojego doświadczenia przeglądania. Pliki cookies to fizyczne pliki zawierające informacje, które są przechowywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu przeglądającym. Informacje zbierane za pomocą plików cookies są wykorzystywane do ułatwienia nawigacji po stronie internetowej i optymalizacji Twojego ogólnego doświadczenia przeglądania. Chociaż dane zbierane za pomocą plików cookies mogą być udostępniane kontrolerowi, nigdy nie będą one powiązane z danymi osobowymi ani żadnymi informacjami, które mogą Cię zidentyfikować jako osobę. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były przechowywane na Twoim twardym dysku, masz możliwość skonfigurowania ustawień przeglądarki w celu zapobieżenia ich instalacji.

  Więcej szczegółów: Naszą Politykę Dotyczącą Plików Cookie

 11. Informacje dla mieszkańców Kalifornii

  Ta informacja jest przeznaczona specjalnie dla mieszkańców Kalifornii i jest udostępniana zgodnie z prawem Kalifornii, w tym z ustawą o ochronie prywatności w Internecie w Kalifornii ("CalOPPA") i ustawą o konsumentach w Kalifornii ("CCPA"), Cal. Kodeks cywilny 1798.100, et. seq. Ta informacja uzupełnia naszą politykę prywatności, wyjaśniając Twoje prawa prywatności jako mieszkańca Kalifornii i zawiera niezbędne informacje o tym, jak traktujemy informacje mieszkańców Kalifornii, zarówno online, jak i offline.

  W ciągu ostatnich 12 miesięcy zebraliśmy następujące kategorie danych osobowych od mieszkańców Kalifornii: identyfikatory (takie jak imię, dane kontaktowe i identyfikatory urządzeń), informacje o działalności w Internecie lub sieci elektronicznej (takie jak zachowanie podczas przeglądania), przybliżone dane geolokalizacyjne, wnioski (takie jak przybliżone położenie lub zainteresowania produktami) oraz inne dane osobowe (takie jak informacje o metodzie płatności i dane uwierzytelniające użytkownika). Dane te zbieramy bezpośrednio od naszych użytkowników.

  Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat danych osobowych, które zbieramy, w tym kategorie informacji i źródła, prosimy o odniesienie się do sekcji "Jakie dane osobowe zbieramy i w jakim celu?" powyżej. Cele biznesowe lub handlowe zbierania danych osobowych są opisane bardziej szczegółowo w tej samej sekcji.

  Udostępniamy te informacje kategoriom stron trzecich opisanym w sekcji "Z kim dzielimy Twoje dane osobowe?" powyżej.

  Zgodnie z pewnymi ograniczeniami i wyjątkami, CCPA przyznaje konsumentom z Kalifornii prawo do żądania informacji na temat kategorii i konkretnych elementów danych osobowych, które zbieramy, używamy, ujawniamy i sprzedajemy o nich, do dwóch razy w roku. Mieszkańcy Kalifornii mają również prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, wycofania się z jakiejkolwiek "sprzedaży", która może się zdarzyć, oraz do niebycia dyskryminowanym za korzystanie z tych praw.

  Nie "sprzedajemy" danych osobowych zebranych od mieszkańców Kalifornii, w tym danych osobowych nieletnich poniżej 16 roku życia, i nie będziemy ich sprzedawać w przyszłości bez zapewnienia prawa do wycofania się.

  "Do Not Track" ("DNT") to preferencja prywatności, którą użytkownicy mogą ustawić w niektórych przeglądarkach internetowych, aby wskazać swoje preferencje dotyczące zbierania informacji o ich wizytach na stronach internetowych w czasie. Ponieważ nie ma standardu prawnego w tej sprawie, chcemy poinformować, że nie rozpoznajemy ani nie reagujemy na sygnały "DNT".

  Klienci z Kalifornii mogą składać wnioski o prawa, wysyłając e-mail na adres [email protected]. Zweryfikujemy Twoje żądanie, prosząc Cię o podanie informacji, które pasują do naszych rekordów. Użytkownicy mogą również upoważnić agenta do korzystania z tych praw w ich imieniu, ale będziemy wymagać dowodu upoważnienia i wciąż możemy poprosić Cię o weryfikację Twojej tożsamości bezpośrednio z nami.

 12. Informacje dla mieszkańców Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

  Jeśli mieszkasz w kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), przysługują Ci pewne dodatkowe prawa, w tym:

  • Dostęp: Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych.
  • Poprawność: Masz prawo do zapewnienia poprawności swoich danych osobowych.
  • Usunięcie: Masz prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych.
  • Ograniczenie: Masz prawo do żądania ograniczenia dalszej obróbki swoich danych osobowych.
  • Skarga: W przypadku nieprawidłowego wykorzystania danych masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego w swoim kraju zamieszkania.

  Jeśli uważasz, że nasze przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych, masz prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Możesz zdecydować się złożyć skargę w państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE), w którym mieszkasz, pracujesz lub gdzie miało miejsce domniemane naruszenie.

  Aby skorzystać z któregokolwiek z Twoich praw dotyczących Twoich danych osobowych, prosimy o przesłanie pisemnego zawiadomienia drogą mailową na adres [email protected].

 13. Aktualizacje w Polityce Prywatności

  Zachowujemy prawo do modyfikowania lub zmieniania tej Polityki. Może to obejmować wprowadzenie zmian w celu dostosowania się do nowych przepisów dotyczących prywatności lub zmian w istniejących przepisach. Wszelkie zmiany w tej Polityce zostaną opublikowane na stronie internetowej. Administrator dokona rozsądnych starań, aby poinformować użytkowników o istotnych zmianach.

Skontaktuj się z nami

Ostatnio zaktualizowany: 5 Października, 2023

Deluxory.com jest obsługiwany przez
Pressness Digital media.