Regulamin użytkowania

Ostatnio zaktualizowany: 5 Października, 2023

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Warunków korzystania ("Warunki"), ponieważ regulują one korzystanie z tej strony internetowej ("Strona"). Terminy "my", "nas" i "nasz" odnoszą się do Strony na całej stronie. Twoje korzystanie, przeglądanie, przesyłanie, buforowanie, przechowywanie lub jakiekolwiek inne korzystanie ze Strony, jej funkcji lub usług i/lub jej treści stanowi akceptację każdego z poniższych warunków i postanowień. Kupując jakikolwiek produkt lub usługę od nas, zgadzasz się również być związany tymi Warunkami, w tym dodatkowymi warunkami, politykami i warunkami odwołującymi się do nich lub poprzez hiperłącze. Niniejsze Warunki dotyczą wszystkich użytkowników Strony, w tym, ale nie tylko, użytkowników przeglądających, sprzedawców, klientów, handlowców i/lub współtwórców treści.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do Strony będą również regulowane przez niniejsze Warunki korzystania. Możesz przeglądać najnowszą wersję Warunków w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, modyfikacji lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków korzystania przez zamieszczenie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest regularne sprawdzanie tej strony w celu uzyskania aktualizacji. Twoje dalsze korzystanie lub dostęp do strony internetowej po zamieszczeniu jakichkolwiek modyfikacji stanowi akceptację tych zmian.

Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami korzystania, musisz natychmiast zaprzestać korzystania z tej strony internetowej. Wszelkie roszczenia zgłoszone przez Ciebie dotyczące Strony i oferowanych tutaj usług będą nieważne i bezskuteczne.

 1. Informacje o nas

  Celem tej strony jest udostępnienie ogólnych informacji. Ważne jest zauważenie, że, jak wyjaśniono bardziej szczegółowo poniżej, strona jest platformą opartą na treściach informacyjnych. Wszelkie rezerwacje dokonane za pomocą specjalnych linków udostępnionych na stronie będą bezpośrednio z dostawcami zewnętrznymi oferującymi produkty lub usługi, które żądasz. Aby uzyskać dodatkowe informacje, prosimy o zapoznanie się z naszym Oświadczeniem o Afiliacji.

  Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami: [email protected]

 2. Ważność umowy

  W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków korzystania zostanie uznane za nieważne przez sąd właściwej jurysdykcji, nieważność tego postanowienia nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień niniejszych Warunków, które pozostaną w pełni wykonalne. Niezastosowanie przez Stronę lub Ciebie jakiegokolwiek prawa lub środka wynikającego z niniejszych Warunków nie będzie stanowić zrzeczenia się tego prawa lub środka.

 3. Twój wiek i odpowiedzialność

  Korzystając z tej strony, potwierdzasz i gwarantujesz, że masz co najmniej 18 lat i posiadasz prawne prawo i zdolność do zawarcia niniejszych "Warunków korzystania" oraz korzystania z tej strony zgodnie z określonymi tutaj warunkami.

 4. Prawa własnościowe

  Prosimy pamiętać, że informacje dotyczące produktów i usług znajdujących się na stronie mogą być istotne tylko w określonych obszarach. Uznajesz i zgadzasz się, że wszystkie materiały zawarte na stronie, w tym materiały udostępnione podczas korzystania ze strony ("Zawartość"), pozostaną wyłączną własnością strony, chyba że zaznaczono inaczej. Możesz pobierać i wyświetlać Zawartość ze strony tylko w celach osobistych i niekomercyjnych. Zgadzasz się nie kopiować, modyfikować, dystrybuować, sprzedawać ani tworzyć dzieł pochodnych na podstawie jakiejkolwiek Zawartości.

 5. Usługi oferowane przez stronę

  Strona oferuje informacje dotyczące kosztów i dostępności produktów, a także innych istotnych szczegółów w imieniu dostawców zewnętrznych. Ceny, ograniczenia i dostępność towarów i usług od takich dostawców zewnętrznych mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia, a rezerwacje mogą podlegać odpowiednim podatkom i opłatom. Wszelkie rezerwacje dokonane za pośrednictwem linków udostępnionych przez tę stronę będą bezpośrednio z dostawcą zewnętrznym i będą podlegać warunkom i zasadom dotyczącym tego konkretnego dostawcy.

  Zachowujemy prawo do odmowy świadczenia usług każdemu w dowolnym czasie i z dowolnego powodu.

 6. Oświadczenie o treści

  Treści udostępnione na tej stronie są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych, a każde poleganie na nich odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Użytkownik jest odpowiedzialny za weryfikację, czy informacje na tej stronie są odpowiednie do jego własnego użytku. Chociaż strona, wraz z dostawcami zewnętrznymi, podejmie wszelkie rozsądne wysiłki, aby zapewnić, że informacje przedstawione na stronie są dokładne i aktualne, strona nie udziela żadnych wyraźnych lub dorozumianych gwarancji dotyczących informacji, dokładności informacji, usług lub jakiegokolwiek innego elementu strony. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne błędy transmisji, opóźnienia lub anulowanie rezerwacji lub jakiekolwiek inne działania lub zaniechania dostawców zewnętrznych prezentowanych na stronie.

  Od czasu do czasu strona może zawierać informacje, które zawierają błędy drukarskie, niedokładności lub pominięcia związane z opisami produktów, cenami, promocjami, opłatami za przesyłkę, czasami przesyłki i dostępnością. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania takich błędów, niedokładności lub pominięć oraz do modyfikowania lub aktualizowania informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje na stronie lub na dowolnej powiązanej stronie internetowej są nieprawidłowe w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia, w tym po złożeniu zamówienia.

  Nie jesteśmy zobowiązani do aktualizowania, modyfikowania lub wyjaśniania jakichkolwiek informacji na stronie lub na dowolnych powiązanych stronach internetowych, w tym informacji o cenach, z wyjątkiem wymogów prawa. Jakakolwiek określona data odświeżenia lub aktualizacji wymieniona na stronie lub na dowolnych powiązanych stronach internetowych nie powinna być interpretowana jako wskazanie, że wszystkie tam udostępnione informacje zostały zaktualizowane lub zmodyfikowane.

 7. Warunki zakupu produktów i/lub usług

  Niektórzy dostawcy zewnętrzni mogą mieć dodatkowe warunki i zasady, których zalecamy dokładne przeczytanie. Należy pamiętać, że Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą wyniknąć z nieprawidłowego przetwarzania szczegółów rezerwacji przez dostawcę zewnętrznego lub z usługi świadczonej przez dostawcę zewnętrznego.

 8. Zachowanie użytkownika

  Korzystając ze Strony, akceptujesz i zgadzasz się przestrzegać warunków rezerwacji określonych przez jakiegokolwiek dostawcę usług lub usługodawcę, takie jak przedstawione Tobie przed dokonaniem zakupu. Żadne dane osobowe (w tym dane płatnicze, jeśli są stosowne), które podajesz stronie trzeciej, nie będą przechowywane na stronie. Zabrania się korzystania ze Strony do przesyłania, publikowania lub wysyłania pocztą elektroniczną jakiejkolwiek treści; przesyłania materiałów zawierających wirusy komputerowe lub jakiekolwiek inne kody, pliki lub programy komputerowe; lub zakłócania lub przerywania działania Strony lub serwerów lub sieci podłączonych do Strony. Nieprzestrzeganie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczonych usług.

 9. Gwarancja

  Korzystając z tej strony, zgadzasz się na gwarancję deluxory.com, jej urzędników, agentów, dostawców i innych partnerów od wszelkich odpowiedzialności, wydatków (w tym opłat prawnych) i szkód wynikających z roszczeń wynikających z jakiejkolwiek treści, którą zamieszczasz lub przesyłasz przez stronę, w tym, ale nie tylko, roszczenia związane z naruszeniem praw własności intelektualnej lub zniesławieniem.

 10. Ograniczenie odpowiedzialności i oświadczenie o wyłączeniu gwarancji

  Nie możemy zagwarantować dokładności, dostępności, terminowości, kompletności, wydajności ani przydatności dla określonego celu witryny lub jej części. Zgodnie z prawem, wszystkie domniemane gwarancje są wyłączone z tych warunków. Dodatkowo, nie gwarantujemy, że witryna jest wolna od wirusów lub innych szkodliwych składników. Na tyle, na ile pozwala prawo, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, następcze lub wzorcowe szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z witryny lub jej zawartości, w tym, ale nie tylko, szkody wynikające z utraty danych, reputacji lub zysków, niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, deliktu lub inaczej. Te ograniczenia są integralną częścią tych warunków, a my nie udostępnilibyśmy witryny bez nich. Witryna może zawierać linki do innych witryn internetowych, bezpośrednio lub poprzez ramki. Gdzie to możliwe, wskażemy, gdzie takie linki są tworzone. Te witryny są udostępniane przez niezależnych stron trzecich, a deluxory.com nie ponosi odpowiedzialności za ich dostępność lub zawartość.

 11. Produkty, usługi, oferty i promocje

  deluxory.com może udostępniać informacje o pewnych produktach, usługach, ofertach lub promocjach oferowanych przez dostawców usług zewnętrznych na stronie ("Oferty"). Każda taka oferta podlega określonym warunkom, ograniczeniom i restrykcjom, które można znaleźć na stronie dostawcy usług zewnętrznych. Prosimy dokładnie zapoznać się z warunkami korzystania, warunkami rezerwacji i ograniczeniami związanymi z każdą ofertą na tej stronie, a także z warunkami korzystania z usług zewnętrznych. Zwróć uwagę, że każda oferta jest nieważna tam, gdzie jest zabroniona przez prawo.

  Produkty lub usługi dostępne wyłącznie przez stronę mogą mieć ograniczoną ilość i podlegają naszej Polityce zwrotów w przypadku zwrotów lub wymian. Próbowaliśmy dokładnie wyświetlić kolory i obrazy naszych produktów na stronie, ale nie możemy zagwarantować, że kolory wyświetlane na monitorze będą dokładne.

  Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług dla każdej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji, a to prawo możemy stosować w sposób indywidualny. Możemy również ograniczyć ilości oferowanych produktów lub usług na stronie, a także zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub wycofania dowolnej usługi, oferty lub promocji bez uprzedzenia w dowolnym czasie. Każdy opis produktów lub cen może ulec zmianie bez uprzedzenia, a każda oferta produktu lub usługi na stronie jest nieważna tam, gdzie jest zabroniona.

  Nie gwarantujemy, że jakiekolwiek produkty, usługi, informacje lub inne materiały zakupione przez stronę spełnią Twoje oczekiwania lub że jakiekolwiek błędy w usłudze zostaną poprawione. Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia, a klienci są odpowiedzialni za opłacenie wszystkich opłat i podatków związanych z ich zakupami.

  Nie będziemy ponosić odpowiedzialności przed Tobą lub jakąkolwiek osobą trzecią za jakąkolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub wycofanie jakiejkolwiek usługi, oferty lub promocji.

 12. Opcjonalne narzędzia

  Możemy udostępnić Ci narzędzia stron trzecich, których nie monitorujemy ani nie kontrolujemy. Uznajesz i zgadzasz się, że udostępniamy dostęp do takich narzędzi "w stanie, w jakim są" i "w miarę dostępności" bez żadnych gwarancji, reprezentacji lub warunków jakiejkolwiek natury i bez jakiejkolwiek rekomendacji. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z lub związanej z Twoim korzystaniem z jakichkolwiek opcjonalnych narzędzi stron trzecich. Korzystanie przez Ciebie z opcjonalnych narzędzi oferowanych przez stronę jest całkowicie na Twoje ryzyko i według Twojego uznania, a Ty powinieneś upewnić się, że jesteś zaznajomiony z warunkami, na których narzędzia są udostępniane przez odpowiedniego dostawcę stron trzecich.

  Ponadto, w przyszłości możemy oferować nowe usługi i/lub funkcje poprzez stronę, w tym wydanie nowych narzędzi i zasobów, a takie nowe funkcje i/lub usługi będą również podlegać tym Warunkom.

 13. Linki do stron trzecich

  Nasza usługa może oferować treści, produkty i usługi dostarczane przez strony trzecie. Linki do stron trzecich mogą być dostępne na naszej stronie, ale nie są one z nami powiązane. Nie badamy ani nie oceniamy treści ani dokładności takich stron i nie gwarantujemy ani nie ponosimy odpowiedzialności za żadne materiały ani strony internetowe dostarczane przez strony trzecie, ani za jakiekolwiek inne towary, usługi lub zasoby oferowane przez nie.

  Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody ani szkody wynikające z zakupu lub korzystania z produktów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonywanych za pośrednictwem stron trzecich. Przed dokonaniem jakiejkolwiek transakcji prosimy dokładnie zapoznać się z politykami i praktykami strony trzeciej i upewnić się, że w pełni je rozumiesz. Wszelkie skargi, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów stron trzecich należy kierować do strony trzeciej.

 14. Komentarze użytkowników, opinie i inne zgłoszenia

  Jeśli udostępnisz nam jakiekolwiek Komentarze, czy zostaną one przez nas wymagane, czy nie (w tym wpisy konkursowe, odpowiedzi społeczności, recenzje produktów lub komentarze do artykułów), lub kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, za pośrednictwem poczty e-mail, poczty tradycyjnej lub w inny sposób, zgadzasz się, że możemy z nich korzystać, kopiować, publikować, dystrybuować, tłumaczyć i edytować w dowolnym medium, bez żadnych ograniczeń. Nie jesteśmy zobowiązani do zachowania poufności Twoich Komentarzy, wynagrodzenia za nie lub odpowiedzi na nie.

  Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które uważamy za niezgodne z prawem, obraźliwe, groźne, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub nieodpowiednie, lub naruszające prawa własności intelektualnej strony lub te Warunki korzystania ze strony.

  Gwarantujesz, że Twoje Komentarze nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub jakiegokolwiek innego prawa osobistego lub własnościowego, oraz że nie zawierają żadnych nielegalnych, obraźliwych lub obscenicznych treści, wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby zaszkodzić usłudze na stronie lub jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail lub udawać kogoś innego, podając Komentarze. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za dokładność swoich Komentarzy, a my nie ponosimy odpowiedzialności za żadne Komentarze zamieszczone przez Ciebie lub osoby trzecie.

 15. Polityka plików cookie

  Podczas odwiedzania naszej strony internetowej plik cookie może zostać umieszczony na dysku twardego Twojego komputera. Pliki cookie to małe fragmenty danych przechowywane przez Twoją przeglądarkę, które pomagają nam poprawić Twoje doświadczenie z przeglądaniem. Nasze pliki cookie nie zawierają żadnych informacji identyfikujących. Możesz usunąć pliki cookie z dysku twardego, jeśli chcesz, a większość przeglądarek internetowych pozwala na kontrolowanie ustawień plików cookie. Należy jednak pamiętać, że nawet jeśli nie akceptujesz plików cookie, wciąż możesz korzystać z większości funkcji naszej strony internetowej.

 16. Technologie internetowe

  Możemy używać pewnych technologii internetowych do zbierania informacji technicznych z przeglądarki internetowej Twojego komputera, takich jak adres IP, system operacyjny, oprogramowanie przeglądarki internetowej, rozdzielczość ekranu i witryna odsyłająca. Dzięki temu możemy monitorować jakość usług, które świadczymy dla Ciebie. Korzystanie z naszej strony internetowej stanowi Twoją zgodę na zbieranie i wykorzystywanie tych informacji, jak opisano powyżej. Jeśli wprowadzimy jakieś zmiany w naszej polityce prywatności, powiadomimy Cię, publikując zmiany na tej stronie, abyś był informowany o tym, jakie informacje zbieramy, jak ich używamy i kiedy je ujawniamy.

 17. Prawo i jurysdykcja

  Niniejsze Warunki będą interpretowane i egzekwowane zgodnie z prawem Unii Europejskiej. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub z nią związane będą wyłącznie rozstrzygane przez sądy Łotwy.

 18. Zmiany w niniejszych Warunkach

  Aby ciągle ulepszać Stronę, możemy potrzebować aktualizacji lub modyfikacji niniejszych Warunków, w tym tych dotyczących Twojego korzystania z Treści. Wszelkie zmiany będą wskazane na stronie głównej Strony i będą obowiązywać od razu po opublikowaniu. Kontynuując korzystanie ze Strony po opublikowaniu i powiadomieniu Cię o jakichkolwiek zmianach, zgadzasz się na przestrzeganie zaktualizowanych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się na zaktualizowane Warunki, powinieneś zaprzestać korzystania ze Strony.

Skontaktuj się z nami

Ostatnio zaktualizowany: 5 Października, 2023

Deluxory.com jest obsługiwany przez
Pressness Digital media.